طول درمان ارتودنسی

درمان ارتودنسی از آنجا که با حرکت آرام دندان ها انجام می پذیرد این زمان ممکن است تقریبا به ۲ سال و در بد ترین شرایط ۳ سال به طول می انجامد ، طول درمان ارتودنسی وابستگی زیادی به همکاری بیمار دارد.

نوع درمان ارتودنسی و سن بیمار نیز تاثیر زیادی در مدت زمان و طول درمان ارتودنسی دارد ، در هر حال وضعیت ناهنجاری فکی و دندانی به توجه به شدت ناهنجاری متغیر است.

کاهش و کنترل زمان و طول درمان ارتودنسی

بهترین زمان درمان ارتودنسی در سنین پایین یعنی ۷ سالگی است ، پس بهتر است قبل از دست دادن زمان طلایی جهت تشخیص ناهنجاری و شروع درمان به متخصص ارتودنسی مراجعه کنید.

اگر در حال انجام ارتودنسی هستید بهتر است مراقبت از براکت یا الاینر های ارتودنسی را به دقت انجام دهید ، همچنین اگر از ارتودنسی نامرئی و یا ارتودنسی متحرک جهت درمان بهره می برید به درستی به دستورالعمل داده شده توسط متخصص ارتودنسی عمل نماید ؛ خارج کردن ابزار های ارتودنسی متحرک از دهان بدون توجه به محدودیت های خارج کردن ابزار ها می تواند ضمن به مخاطره انداختن درمان ، زمان و طول درمان را به شدت افزایش دهد.

جهت افزایش سرعت درمان به درستی از لثه ها مراقبت کنید زیرا لثه های سالم طول درمان را کاهش می دهد.

مراجعه به متخصص ارتودنسی جهت معاینه دوره ای در طول درمان

اگر میخواهید مطمئن باشید روند درمان به درستی انجام می شود بهتر است برنامه های مشخص شده توسط متخصص ارتودنسی را به درستی و به موقع انجام دهید تا ضمن بررسی عملکردد صحیح ابزارهای مجود در دهان از سلامت لثه ها و دندان ها اطمینان حاصل کنید.

همچنین توصیه های دندانپزشک متخصص ارتودنسی را جدی بگیرید تا درمانی بدون مشکل و کوتاه داشته باشید.

جهت مراقبت از ابزار های ارتودنسی بهتر است رژیم غذایی توصیه شده را به درستی انجام و در خوردن غذا های سفت و چسبناک احتیاط کنید.