ایمپلنت دندان از روش بسیار محبوب به منظور جایگزین نمودن دندان از دست رفته می باشد که در انواع روش ها انجام آن امکان پذیر می باشد.

انجام ایمپلنت موجب زیبایی دهان و دندان می شود که همین امر موجب شده تا این روش مورد توجه افراد بی شماری قرار گیرد.

ایمپلنت دندان با توجه به موقعیت، روش به کار گیری و شکل به چهار گروه تقسمیم می شود که با انجام معاینات انجام شده توسط گروه ایده آل مناسب ترین روش انتخاب می گردد تا بتوان به نتیجه مطلوبی دست یافت.

انجام ایمپلنت حتما بایستی زیر نظر متخصص در این زمینه انجام پذیرد زیرا یکی از جراحی های دشوار دهان و دندان می باشد.

انواع ایمپلت های متصل کننده ها

۱. متصل کننده هشت ضلعی داخلی
۲. متصل کننده شش ضلعی داخلی
۳. متصل کننده شش ضلعی خارجی

انواع ایمپلنت مطابق با روش کاشت

استخوان فک پایین

۱. ایمپلنت برسازی درون کاشت دندانی
۲. ایمپلنت فرورونده

انواع ایمپلنت دندان بر

اساس شکل

۱. ایمپلنت های ساب پریواستیل
۲. ایمپلنت های تک مرحله ای
۳. ایمپلنت های اندواستیل
ایمپلنت دارای چارچوب راموس

پزشک زمانی از ایمپلنت دارای چارچوب راموس استفاده می کند که استخوان فک پایین به منظور استفاده از ایمپلنت ریشه ای شکل بسیار نازک باشد.

چارچوب راموس داخل دهان نزیک دندان های عقل و چانه قرار می گیرد. هنگامی که چارچوب به بهترین حالت ممکن سرجای خود قرار گرفت، بافت آن های موجود در اطراف آن به نحو مطلوبی ترمیم می شوند سپس میله فلزی بسیار نازک و ظریفی در اطراف بالای لثه مشخص می گردد.

نکته قابل ذکر آن است که دندان های مصنوعی که درون فک قرار می گیرند، متناسب با این میله خواهند بود. از مهم ترین مزیت های این نوع از ایمپلنت آن است که فک های ضعیف را تقویت می نماید و از شکستگی نیز به میزان قابل توجهی جلوگیری به عمل می آورد.