ارتودنسی دیمون

آنچه ارتودنسی دیمون را با دیگر روش های ارتودنسی متمایز نشان می دهد ، در واقع روش درمان کاملا جدید آن است ، در روش های قدیمی برای درمان نیاز به کشیدن دندان بود اما در روش ارتودنسی دیمون نیازی به کشیدن دندان نیست.

نحوه کار ارتودنسی دیمون

روش لغزشی در نگه داشتن سیم توسط براکت های دیمون باعث شده فشار بر روی دندان ها کاهش پیدا کند و دندان ها آزادانه تر حرکت می کنند ، در واقع بیمار نیز ناراحتی کمتری را تحمل می کند.

همچنین در این روش به جای کش از گیره های مخصوص برای حرکت دادن دندان ها کار را آسان تر می کند ، وجود این گیره ها ، فشار را روی دندان کمتر می کند و ضمن عدم وجود کش ، دستکاری نیز کمتر خواهد شد.

مزایای ارتودنسی دیمون

از سه مزایای این روش درمان در ارتودنسی می توان به درمان سریع تر تا شش ماه کمتر ، کاهش نیاز به دفعات مراجعه به مطب و افزایش راحتی بیماری را می توان اشاره کرد ، اما شفاف بودن براکت های دیمون نیز یکی دیگر از مزایای اصلی ارتودنسی دیمون است.

اگر بخواهیم باز هم به مزایای ارتودنسی دیمون اشاره کنیم ، می توان به عدم تاثیر در گفتار را نام ببرید ، زیرا این روش مانند روش های استفاده از براکت های فلزی در گفتار تاثیری ندارد.

معایب ارتودنسی دیمون

سیم های فلزی ارتودنسی دیمون قابل مشاهده است ، شاید این اولین عیب ارتودنسی دیمون به شمار رود ، اما شفاف بودن براکت های دیمون نسبت به روش های دیگر نمایش کمتری دارد.

هزینه ارتودنسی دیمون نسبت به ارتودنسی با براکت های دیگر کمی بیشتر است.

هزینه ارتودنسی دیمون

هزینه ارتودنسی دیمون به وضعیت دندان ها بستگی دارد ، متخصص ارتودنسی پس از معاینه نسبت به نیاز بیمار هزینه ارتودنسی دیمون را اعلام خواهد کرد.